Εργαλεία για την κατασκευή:Όλα τα μηχανήματα είναι ιδιόκτητα.